நாயிடம் இருந்து த ப் பி த்துகொ ள் ள வாத்து போ -ட் ட மாஸ்டர் பி ளா ன் என்ன தெரியுமா? இப்படியொரு நடிப்புத்திறனை சினிமாவில் கூட நடிக்க மாட்டார்கள் போல !!

வைரல்

விலங்குகளிலேயே விசுவாசத்திற்கு பெயர்போன விலங்கு என்றால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கூறிவிடலாம் நாய் என்று. ஐந்து அறிவுள்ள விலங்காக இருந்தாலும் இந்த நாய்களின் செயலும் திறனும் சற்று மனிதர்களை வி யப்பில் ஆ ழ் த் திவி டும் அநேக சம்பவங்கள் இந்த உலகில் இடம் பெற்று வருகிறது. ஏனெனில் தன்னை வளர்க்கும் எஜமானன் மீது அதீக அன்பினை வெளிப்படுத்தும் அதே நேரம் விசுவாசத்துடன் இருக்கும் ஒரு விலங்காக இந்த நாய்கள் காணப்படுகின்றன. ஐந்து அறிவுள்ள சாதாரண விலங்காக இருந்தாலும் இந்த நாய்களிடம் காணப்படும் குணங்கள் இன்று மனிதர்களிடம் உள்ளனவா என சிந்தித்தால் இல்லை என்ற முடிவிற்கு தான் வரலாம்.

இதனாலேயே பெரும்பாலான வீடுகளின் செல்ல பிராணியாக இந்த நாய்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இன்னும் கூறுவதானால் பிள்ளைகள் குழந்தைகள் இல்லாத வீடுகளில் கூட இந்த நாய்கள் காணப்படும். அந்தளவிற்கு மனிதர்களுடன் ஒன்றி பிணைந்த ஒரு அங்கமாக ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக இந்த நாய்கள் மாறியுள்ளன, தன்னை வளர்க்கும் எஜமானனுக்கு உதவி செய்யும் நாய்கள் தொடக்கம் பிரச்சனை காலங்களில் உதவி செய்யும் செயல்கள் என அநேக சம்பவங்களை நாம் இணையதளங்களில் அறிந்து இருப்போம். அந்த வகையில் தற்பொழுதும் ஒரு சம்பவம் வைரலாகி வருகிறது.

சில மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கிடையில் இருக்கும் ப கை போன்று இவைகளுக்கும் இருந்து வருகிறது என்று தான் சொல்லலாம். அதிலும் முக்கியமாக வீட்டில் செல்ல பிராணியாக மனிதர்களால் வளர்க்கப்படும் பூனை நாய் போன்ற விலங்குகள் மற்றைய பறவைகள் விலங்குகளிடத்தில் அவ்வப்போது தமது சே ட்டை களை செய்து கொண்டே இருக்கும் அதை ம்னம் பார்த்தது ரசிக்கும் வண்ணம் இருப்பதாய் தானே அவதானித்து இருப்போம். பொதுவாக வீட்டில் உள்ள பூனை நாய் போன்ற விலங்குகள் எப்போது ச-ண் -டை இட்டபடி தான் நாம் பார்த்து இருப்போம்.

ஆனால் சில வீடுகளில் நாய் பூனை ஆகிய இரு விலங்குகளும் இணை பி ரி யாத நண்பர்களை போல இருந்து வருவததையும் பாது ரசித்து இருப்போம் அதே போல நாய் மற்றும் வீட்டில் வளர்க்கும் கோழிகளுக்கும் அவ்வப்போது ச -ண் -டை யை பார்த்து ரசித்திருப்போம் அனால் சில சமயங்களில் அவர்கள் நண்பர்களாகவும் இருப்பது வழக்கம் பொதுவாக நாய்க்கும் ஏனைய விலங்குகளுக்கும் எப்போதும் ஆகாது.

இந்த நிலையில் பலராலும் பார்த்து ரசிக்க கூடிய சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்துள்ளது அதாவது ஒரு சுவாரசியமான நிகழ்வு நடை பெறுகிறது. இந்த நிகழ்வில் நாய் ஒன்றிடம் மா -ட் -டிக் கொண்ட வாத்து அதிலிருந்து த ப் பி செல்வதற்காக செய்த செயல் தான் தற்பொழுது செம்ம வைரலாக பேசப்பட்டு வருகின்றது.

அதிகமான பறவைகள் நாயிடம் இருந்து த ப் பி செல்வதற்காக அதிக தூ ரம் ப ற ப் பதை நாம் கண்டு இருப்போம் அல்லவா. ஆனால் இங்கு சற்று வித்தியாசமாக இது நடைபெறுகிறது. அதாவது தன்னைப்பி டிக்க வந்த நாயின் முன்னே அந்த வைத்து இ -ற -ந் த போல கீழே படுத்து கிடக்கிறது. இதை அவதானித்த நாயும் பின்னர் அங்கிருந்து விலகிச் செல்ல அடுத்த நொடியில் த ப்பிச் சோ ம்டா சாமி என்று அங்கிருந்து ஓ டு கிறது அந்த வாத்து.

இந்த நடிப்பு திறனை கண்டு நம்ம நடிகர் திலகத்தடையும் மிஞ்சி விட்டது இந்த வாத்து என கருத்து கூறி வருகிறார்கள். இதோ அந்த காட்சிகளை நீங்களும் பாருங்கள்… தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *