வீட்டில் ஏற்படும் அனைத்து பிரச்சனைகளும் பறந்தோட வேண்டுமா? வீட்டிலே செய்ய வேண்டிய கல் உப்பு பரிகாரம் நல்ல பலனை தருமாம் !!

ஆன்மீகம்

இன்று பலரும் தனது அன்றாட வேலைகளில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு அன்றைய தினம் தனக்கு எவ்வாறு இருக்கப்போகின்றது என்ற கேள்வியுடன், அதனை தெரிந்து கொள்ளவும் அதிக அக்கறை கா ட்டி வருகின்றனர். எந்த விடயங்களையும் முழு நம்பிக்கையுடன் செய்தால் வெற்றி நிச்சயம். தற்போது மக்களிடையே கடவுள் பக்தியும், ஜோதிட நம்பிக்கையும் சற்று அதிகரித்துள்ளது. இதனால் தான் தற்போது பலர் எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்பும் ஜோதிடர்களை சந்தித்து, தங்களது ஜாதகங்களைக் கொடுத்து இது நல்ல காலம் தானே என்பதைப் பார்க்கிறார்கள்.
வீட்டில் ஏற்படும் அனைத்து பிரச்சனைகளும் ப ற ந்தோ ட வேண்டுமா? வீட்டிலே செய்ய வேண்டிய கல் உப்பு பரிகாரம் என்னெவென்பதை பார்க்கலாம்.

ஒரு வீட்டில் எ தி ர் மறையான விஷங்கள் நடந்தால், அந்த வீட்டில் பல பிரச்சனைகள் நிகழும், மேலும் பார்க்கும் வேலைகளில் ஈடுபாடுகள் இல்லாமல் இருக்கும், எந்த விஷயத்திலும் எளிதில் முடிவு எடுக்க முடியாது. ஒரு செயலை செய்யலாமா? வேண்டாமா ? என்ற எண்ணம் தோன்றும்.

வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு ஒருவர் மாற்றி ஒருவருக்கு உடல்நல கோ ளா று க ள் ஏற்படுவது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் மாற இந்த எளிமையான கல் உப்பு பரிகாரம் செய்தாலே போதும் அனைத்து பிரச்சனைகளும் பறந்தோடிவிடும். கல் உப்பு, காய்ந்த மிளகாய் (நீளமானது) 4, எலுமிச்சை பழம் 1, கண்ணாடி கோப்பை 1,

இந்த பரிகாரம் வீட்டில் எ தி ர் மறை சக்திகளை நீக்கி, நேர்மறை சக்திகளை அதிகரிக்கும் ஒரு எளிய பரிகாரம். இந்த பரிகாரத்தை செவ்வாய் அல்லது வெள்ளிக் கிழமைகளில் செய்யவேண்டும். அப்போதுதான் பலன்கள் அதிகமாக கிடைக்கும். ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் கல் உப்பை நிரப்பி, ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை கல் உப்பின் நடுவில் நிற்க வைக்கவேண்டும்.

பிறகு நான்கு காய்ந்த மிளகாயை அதனை சுற்றி நான்கு மூலைகளிலும் சொருக வேண்டும். மிளகாயின் கூ ர் மை யான பகுதி எதிர்மறை சக்திகளை ஈர்த்துக்கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. இதனை தலைவாசல் கதவின் உட்புற பகுதியின் மூலையில் வைக்க வேண்டும்.
இதனை வாரத்திற்கு ஒருமுறை கண்டிப்பாக மாற்றவேண்டும்.

அவ்வாறு மாற்றும்போது அந்த மூன்று பொருட்களையும் கல் உப்பு, எலுமிச்சை பழம், காய்ந்த மிளகாய் ஓடும் நீரில் விட்டுவிடலாம். அல்லது மூன்று பொருட்களையும் சேகரித்து யார் காலிலும் படாதவாறு போ ட் டு வி டவே ண் டும். இந்த பரிகாரத்தை செய்வதால் வீட்டில் எதிர்மறை சக்திகளை நீக்கி, நேர்மறை சக்திகளை அதிகரிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *