மனைவியை தெரிவு செய்யும் போது ஆண்கள் என்ன விஷயங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் தெரியுமா !! கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டிய தகவல் !!

ஆன்மீகம்

மனைவியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அதாவது ஒரு பெண்ணின் மீது காதல்கொள்ளும் போது உடல் இ ச்சை உந்தித் தள்ளுமானால், அந்த காதல் ஆத்மாவின் ராகம் அல்ல, சரீரத்தின் தாளமே! உடல் இச்சையால் உந்தித் தள்ளப்படும் எந்த இளைஞனும் நல்ல பெண்ணைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தவறி விடுகிறான். எந்த பெண்ணைப் பார்த்தாலும் அவனுக்கு பிடிக்கிறது. அவள் சரியானவள், இவள் தவறானவள் என்று உணர முடியாமல் போகிறான். பெரும்பாலும் தவறான ஒருத்தியே அவளுக்கு வந்து சேருகிறாள். பூரித்து நிற்கும் சரீரத்தில் மட்டுமே ஒருவனது பார்வை லயித்து விட்டால் அந்த சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கும் இதயத்தின் சலனத்தை, ச ப ல த்தை , அ க ங் கா ரத் தை, மோ ட் ச த் தை, வே ஷ த் தை அவன் அறிய முடியாமல் போய் விடுகிறது.

மனைவியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் இளைஞர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நிதானத்தையும், எ ச் ச ரிக் கை யை யும் இந்து மதம் வலியுறுத்துகிறது. “அவசரத்தில் கல்யாணம் பண்ணி சா வ கா ச த்தில் சங்கடப்படாதே” என்பது இந்துக்களின் எ ச் ச ரிக் கை பழமொழி. ஆனால் ஆத்மாவின் ராகம் கண்களை மட்டுமே கவனிக்கிறது.

அவளது கருநீல கண்கள் அவனை பார்த்து நாணுவதிலும், அ ச் ச ப் படு வதிலும் ஆத்மாவின் புனிதத் தன்மை வெளியாகிறது. அங்கே உடல் உருவம் மறைந்து, உள்ளமே மேலோங்கி நிற்கிறது. புனிதமான அந்தக் காதலை அறியாதவர்கள், உடல் இச்சையால் தவறான பெண்களை மணந்து, நிம்மதி இ ழந்து விடுகிறார்கள்.

எதிர்காலக் குடும்ப நிம்மதியையும், ஆனந்தத்தையும் நாடும் இளைஞர்கள், சேவை செய்வதில் தா சி யை போலவும், யோசனை சொல்வதில் மந்திரியை போலவும், அழகில் மகாலட்சுமியை போலவும், மன்னிப்பதில் பூமாதேவியை போலவும், அன்போடு ஊட்டுவதில் அன்னையை போலவும், மஞ்சத்தில் கணிகையை போலவும் உள்ள பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்கிறது வடமொழியில் உள்ள ஒரு சுலோகம்.

எந்தவொரு ஆடவனின் அழகும் ஒரு பெண்ணின் பார்வையில் தி டீ ர் அ தி ர் ச் சி யைத் தரும் என்றாலும், மகாலட்சுமி போன்ற குலப் பெண்கள் அந்த அ தி ர் ச்சி க் கு ப லி யா கி விடுவதில்லை. இ டி தா ங் கி, இ டி யை இழு த் து பூமிக்குள் விட்டுவிடுவது போல், அழகான ஆடவன் தந்த அ தி ர் ச் சி யை அடுத்த கணமே அவள் வி ர ட் டி விடுவாள் என்கிறார் கவிஞர் கண்ணதாசன்.

கணவனது சினத்தை தணிக்கும் கருவியாக அவள் இருக்க வேண்டும். மாறாக அவனது கோ ப த் தி ல் எண்ணெய் ஊற்றி குடும்பத்தை இரண்டாக்கி விடக்கூடாது. அறுசுவை உணவை அன்போடு ஊட்டுவதில் அவள் தாய்போல் இருக்க வேண்டும். பள்ளியறையில் அவள் கணிகையை போலவே நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

அதாவது, கணிகையின் சாகசம், சாதுர்யம், ஊடல், கூடல் அனைத்து உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும். மீண்டும், மீண்டும் அவளையே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை கணவனுக்கு ஏற்பட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை மணந்து கொண்டவன் பெரும்பாலும் கெட்டுப் போவதில்லை, வாழ்க்கையில் தோல்வியடைவதும் இல்லை என்கிறார் கண்ணதாசன்.

நல்ல பெண்ணை மணந்தவன் முட்டாளாக இருந்தாலும் அறிஞனாகி விடுகிறான். அவன் முகம் எப்போதும் பிரகாசமாக இருக்கும் என்றும் கூறும் கண்ணதாசன், தவறான பெண்ணை ஒருவன் மனைவியாக்கிக் கொண்டாள் அவன் அறிஞனாக இருந்தாலும் முட்டாளாகி விடுகிறான், அவன் முகத்தில் ஒளி மங்கிவிடுகிறது என்றும் கூறுகிறா ர் கண்ணதாசன்.. ஆ த் தி ர த்தி ல் காதல், அ வ ச ரத் தில் கல்யாணம் என்று முடிந்த திருமணங்கள், 100க்கு 90 தோல்வியே அடைந்திருக்கின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *