புதிய வீட்டில் குடிபுகும் போது கொண்டு செல்ல வேண்டிய பொருள் !! இந்த பொருளை கொண்டு சென்றால் ராஜ யோகம் தான் !!

ஆன்மீகம்

கணபதி ஹோமம் – வீடு என்பது முக்கியமான ஒன்று ஆகும். இது ஒரு சாதாரண விஷயமல்ல. நாம் சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றார் போல வீடை மாற்றிட முடியாது, சில வேளைகளில் வாடகை வீடுகளில் இருப்போர் அடிக்கடி வீடை மாற்றுவார்கள், ஆனால் நிரந்தர வீட்டில் இருபவர்கள் நாம் வாழும் வீட்டை மாற்றினால், நம்முடைய வாழ்க்கை முறையும் முற்றிலும் மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. பொதுவாகவே நாம் ஒரு வீட்டிலிருந்து மற்றொரு வீட்டிற்கு அதாவது புதிதாக குடியேறுபவர்கள் வீடு மாறும் போது மங்களகரமான சில பொருட்களை தம்முடன் எடுத்துக் கொண்டு செல்வது காலம் காலமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் வழக்கமாகும்.

அது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *