யாரெல்லாம் கருவாடு நி ச்சயம் சாப்பிடக்கூடாது !! மீ றி சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

கருவாடு யாருக்கு தான் பிடிக்காது. சிலருக்கு கருவாடு வாசனை தான் பிடிக்காதே தவிர, சமைத்த பிறகு ஒருப்பிடி பிடிக்காமல் விட மாட்டார்கள். கருவாடு பலருக்கு சரியாக சமைக்க தெரியாது. அதனால், சுவை சரியாக வராது. எல்லா வகை கருவாடும் உடலுக்கு நல்ல தான். அசைவ உணவுகளில் அதிக கொழுப்பு சத்து இல்லாத உணவு மீன் மற்றும் கருவாடு தான். ஆனால், கருவாட்டை எந்தெந்த உணவுகளுடன் சேர்த்து சாப்பிடக் கூடாது, யாரெல்லாம் சாப்பிடக் கூடாது என உங்களுக்கு தெரியுமா?

 

 

கருவாடு மட்டுமின்றி மீன், நண்டு போன்ற உணவுகள் சாப்பிடும் போதும், மோர், தயிர், கீரை போன்ற உணவுகள் சேர்த்துக் கொள்ள கூடாது.   இது பு ட் பா ய் சன் ஆக காரணமாகலாம். தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கும் போது கருவாடு, மீன், நண்டு, இறால், தயிர், மோர் போன்ற உணவுகள் சாப்பிட கூடாது.

 

 

சை ன ஸ், மூ க்கடைப்பு, சளி, இருமல், தும்மை, காய்ச்சல், ஆ ஸ் துமா போன்ற கோ ளா று உள்ளவர்கள் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கவே கூடாது. இ ர த்த அ ழு த் தம் மற்றும் சர்க்கரை நோ ய் உள்ளவர்கள் உப்பு அதிகமான உணவுகள் சேர்த்துக் கொள்ள கூடாது, ஆகையால் அவர்கள் கருவாடு அதிகம் உ ண் ணுதல் கூ டாது.

 

 

கருவாடு மட்டுமின்றி அப்பளம் மற்றும் ஊறுகாயும் கூட இவர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட உணவுகள் தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *