தொ ப் பை யால் அ -ர ங்-கத் தை அthiர வைத்த கு-ண்-ட ர்கள் !! அப்படி என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

இன்றைய காலங்களில் பொதுவாக பல டிவி நிகழ்ச்சிகளில் மா யா ஜா லம் வி த் தைகள் ஒளி ப ர ப் ப ப ட்டு வருகின்றது. இதனூடாக பலரும் தங்களில் திறமைகளை வெளிக்காட்டி வருகிறார்கள். இவ்வாறு ஒ ளி ப ர ப் ப படும் நிகழச்சிக்கூடாக பலரும் பலவித அடைந்துள்ளார்கள். இவ்வாறு ஒ ளிப ர ப் பபடும் நிகழ்ச்சி வாயிலாக தங்களுக்குள் இருக்கும் திறமைகளை கண்டு கொள்ளவும் இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகள் பலருக்கு உதவுகின்றன.

 

அந்த வகையில் வெளிநாடு ஒன்றில் பி ர ப ல தொலைக்காட்சி நடத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இரண்டு ந ப ர்க ள் மா-யா ஜா-லம் செய்வதாக கூறி அனைவரையும் சிரிக்க வைத்துள்ளனர். பொதுவாக அந்த நிகழ்ச்சியானது மா-யா ஜா ல நிகழ்ச்சியாக காணப்பட்ட போதிலும் அதில் கலந்து கொண்ட

 

இந்த இருவரும் உ ட ம் ப-ரு த்-த-வ-ர்களாக காணப்பட்டமையால் அவர்களை செய்த கா ரி ய ங் கள் ஒவ்வொன்றும் அந்த மேடையில் இருந்தவர்களுக்கு சிரிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொதுவாகவே மா-ஜ யா ல த்தினூடாக இந்த விதமான நிகழ்ச்சிகளில் தங்களது திறமைகளால் அதாவது மா ஜ-யா ல-த்தி னூடாக மக்களை மற்றும் ந-டு-வர்களை வி-ய ப்-ப-டை ய செய்வது வழக்கம்

 

ஆனால் இந்த இருவரும் மா-யா-ஜா-லம் செய்ய வில்லை என்றாலும் அதற்கு பதிலாக அ-ர-ங் க த்தையே அthiர வை க்கும் படி அங்கிருந்த அனைவரையும் சிரிக்க வைத்துள்ளனர். இவ்வாறு இருவரும் செய்த அவர்களில் செயல்கள் மற்றும் அவர்களின் திறமை அனைவரையும் வி-yaப் பில் ஆ-L த் தியுள்ளது.

 

தற்போழுது குறித்த இந்த காட்சி சமூக வலைத்தள வா சிக ளி னால் அதிகம் பார்த்து ரசிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவர்கள் இருவரும் கு-ண்taaக இருந்தமையினால் இப்படி ஒரு அ தி ர்ஷ் டமா என்று அனைவரும் வி ழு ந்து வி ழு ந்து சிரித்துள்ளனர். பார்ப்பதற்கு ரசிக்கும் படியாக இருப்பதால் இந்த வீடியோ காட் சிகளை பகிர்ந்து தற்பொழுது இந்த வீடியோ காட் சிக ளை வை ரலாகி வருகிறார்கள்.

இதோ அந்த வீடியோ காட்சி ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *