விடிய விடிய மழை… வீ சு ம் பு ய ல் .. பே ர ழி வு நி ச்சயம் ? பல மாதங்களுக்கு முன்பே கணித்த தமிழ் பஞ்சாங்கம்!!

ஆன்மீகம்

நவகிரகங்களின் சஞ்சாரம், பார்வைகள், கூட்டணி ஆகியவைகளை வைத்து பஞ்சாங்கத்தில் பலன்கள் கணிக்கப்படுகின்றன. 2020ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 24ஆம் தேதி சென்னையில் வி டிய வி டிய மழை பெய்யும் என்று பல மாதங்களுக்கு முன்பே துல்லியமாக தமிழ் பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கார்த்திகை மாதம் க டு மை யா ன மழைக்காலமாக அமைந்துள்ளது.

 

இந்த மாதத்தில் மட்டும் எந்தெந்த நாட்களில் மழை பெய்யும், பு ய ல் வீ சும் என்று ஜோதிடர்களால் கணித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு பெ ய்த பெருமழை, வெ ள்ளம் காரணமாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள் தத்தளித்தன. தாழ்வான பகுதிகளில் வெ ள்ளம் சூழ்ந்தது.  பல குடியிருப்புகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. எந்த வித மு ன் னெ ச்சரி க்கை யும் இல்லாமல் போனதால் பல உ யி  ரி  ழப் புகளும், பொ ருளா தார இ ழ ப்பு க ளை யும் சந்திக்க நேரிட்டது.

 

மழை வெ ள்ளத்தில் இருந்து மீண்டு வந்த சென்னையை அடுத்து வர்தா பு ய ல் ப தம் பார்த்தது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்குப் பருவமழை காலத்தில் இ யற் கை பே ரி ட ர் க ளால் ஏற்படும் பா தி ப் பு க ளை  சமாளித்து மீண்டு வருகிறது சென்னை. அருகில் உள்ள திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களையும் புயல் மழை விட்டு வைப்பதில்லை.இந்த புயல், வெ ள் ள பா தி ப் பு பற்றி பஞ்சாங்கத்தில் பல மாதங்களுக்கு முன்பே கணிக்கப்பட்டு விடுகிறது 2020ஆம் ஆண்டில் தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியும் வடகிழக்குப் பருவமழை பற்றியும் பஞ்சாங்கத்தில் முன்பே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆறுகளில் வெ ள்ளம் பெ று க்கெ டுக்கும், அணைகள் நிரம்பும் என்று பஞ்சாங்கம் கணித்தது போலவே தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் காவிரி ஆற்றிலும் பவானி ஆற்றிலும் வெ ள்ளம் பெ ரு க்கெ டு த்தது. தமிழகத்தில் பல அணைகள் நிரம்பியுள்ளன.
மழையால் பா தி ப்பு

வங்கக்கடலில் குறைத் கா ற் ற ழு த்த தாழ்வு மண்டலம் உற்பத்தியாகி தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்கள் க டு மை யாக பா தி க் கும். இயற்கை சீ ற் றத் தினால் சென்னை, பாண்டிச்சேரி, கடலூர், மாயவரம், திருவாரூர், மதுரை, திருச்சி, ராமேஸ்வரம், ஆகிய ஊர்கள் க டு மை யா க  பா தி க் கு ம் என்று 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கான சார்வரி வருடத்திய சுத்த வாக்கிய சர்வ முகூர்த்த பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

கார்த்திகையில் மழை

கார்த்திகை மாதத்தில் க டும் வெ ள்ளப் பெ ருக்கு ஏற்படும். இந்த ஆண்டு விவசாயம் நன்றாக இருக்கும். ஆந்திரா, தமிழ்நாட்டில் சென்னை, மகாபலிபுரம், பாண்டிச்சேரி, நாகப்பட்டிணம், வேதாரண்யம், கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம், சிவகங்கை, மதுரை, உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் காற்றுடன் க னமழை பெ ய்யும், புயல் வீசும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

புயலும் மழையும் தா க் கும்

வங்கக்கடலில் புயல் உருவாகும் என்று சில நாட்களுக்கு முன்புதான் வானிலை மையம் கணித்து கூறியது. பஞ்சாங்கத்தில் கடந்த பல மாதங்களுக்கு முன்பே புயல் மழையை சரியாக கணித்திருக்கிறார்கள். நவம்பர் 24ஆம்தேதி சென்னையில் விடிய விடிய மழை பெய்யும் என்றும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி கார்த்திகை 13ஆம் தேதி சென்னைக்கு கிழக்கே புயல் வீசும் என்றும் கணித்திருக்கிறார்கள்.

 

தமிழ்நாட்டில் தானே, வர்தா, ஒக்கி, கஜா என பு ய ல்கள் சூ றை யா டியுள்ளன. அத்தனை பு யல் களில் இருந்தும் தமிழகம் மீண்டு வந்துள்ளது. வங்கக்கடலில் உருவான நிவர் பு யல் தமிழகத்தை தா க் கு மா? வந்த சுவடு தெரியாமல் திசைமாறி போய்விடுமா பார்க்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *