கணவன் மனைவி இடையே ஏற்பட்ட ச ண் டை !! சமாதானம் செய்ய வந்த நண்பன் செய்த ப கீ ர் செயல்

விந்தை உலகம்

கார்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள சிக்கமகளூரு மாவட்டம் கடூர் தாலுகா தொட்டஹட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரதீப்(32). கட்டிட வேலை செய்து வருகிறார்.இவருக்கு திருமணம் ஆகி ரோகிணி என்ற மனைவியும், 10 வயதில் ஒரு மகளும், 7 வயதில் ஒரு மகனும் உள்ளனர்.இதனைத்தொடர்ந்து, பிரதீப் நேற்று முன்தினம் வீட்டில் ம r ம m a a ன முறையில் இr a ந் து கி ட ந் து ள் ளா ர்.

 

இ ச் s a ம் ப v a ம் தொடர்பாக போ l i s a a சா ரு க் கு தக v a  ல் கொடுக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து ச m  ப வ இடத்திற்கு விரைந்த கா வ ல் து றை யி ன ர், பிரதீப்பின் உ da லை மீ  ட் டு பி ரே த ப ரி  சோ த னை க் காக ம ரு த் து வமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.அதன்பின்னர் பி ர தீ ப் பின் m a ர   ண ம்  தொடர்பாக வி s a a  ர ணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.  வி saa ர ணை யி ல், பிரதீப்பின் மனைவி தனது கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து கொ  lai  செய்ததை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.

 

மேலும், குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையான பிரதீப் அடிக்கடி ம து போ தை யி ல் வந்து ரோகிணியுடன் த ka ரா று செய்து அ di த் து கொ டு மை ப் ப டு த் தி யு ள்ளார்.இதன் காரணமாக வீட்டிற்கு சமாதானம் செய்வது போல், பிரதீப்பின் நண்பர் சீனிவாசன் அ டி க் க டி வீட்டுக்கு வந்து சென்றுள்ளார். இதனால், ரோகிணிக்கும் சீனிவாசனுக்கு பழ  க் க ம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவர்களின் ப ழ க் கம் நாளடைவில் கணவர் பிரதீப்புக்கு தெரியவந்துள்ளது.

 

பிரதீப் இருவரையும் க ண் டி த் து ள் ளார். இதனையடுத்து கணவர் தனது க ள் ள க் கா த லு க் கு இ டை யூ றா க இருப்பார் என மு டி வு  செய்து கணவரை தீர் த் து க் க ட் ட  மு டி வு செய் துள்ளார். அதனால், கு டி போ தை யில் இருந்த கணவர் பிரதீப்பை ரோகிணி அவரது காதலனுடன் சேர்ந்து க l u த் தை   இ r u   க் கி   கொ l a i     செ ய் து ள்ளார். குழந்தைகள் அப்பா எங்கே கேட்டபோது தூ ங் கு வ தாக கூறி குழந்தைகளையும் தூ ங் க வை த் து ள்ளார்.

 

பின்னர் தனது கணவர் கு டி போ தை யி ல்  இ ra ந் து வி ட் ட தா க கூறி ரோகிணி நாடகமாடியுள்ளார் என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து இருவரையும் போ l i i சா ர்   கை t h u     செ ய்தனர்.  போ lii சா ர்  நடத்திய வி சா ர ணை யில், பிரதீப்பின் மனைவி தனது கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து கொ lai  செய்ததை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *