மூளையின் ஆரோக்கியத்தை பாதுக்காக்க வேண்டுமா?.. கண்டிப்பாக இதை பின்பற்றுங்கள் … இல்லையென்றால் ஆ ப த் து தானாம் !!

விந்தை உலகம்

ஆ ல் க ஹா ல் மூ ளை க் கு ந ச் சு த் த ன் மை வி ளை வி க் க  கூடியது. அதை அதிகமாக உட்கொள்வது மூளை செல்களுக்கு க டு மை யா ன  சே த த் தை  ஏற்படுத்தும். மூ ளை யி ன் செயல்பாட்டை சிறப்பாக்குவதில் பழங்கள், காய்கறிகளுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது. அவற்றில் வை ட் ட மி ன்கள், தா து க் க ள்,  நா ர் ச் ச த் து கள், குறிப்பாக  ஆக் ஸி ஜ னே ற் ற ங்கள் இருப்பதால் உணவில் தவறாமல் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

 

மேலும், உப்பை குறைவாக சேர்த்துக்கொள்வதும் மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. குறைந்த கொழுப்பு கொண்ட உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். அவை மூ ளை யி ல் கொ ழு ப் பு படிவதை தடுக்க உதவும். கொழுப்பு உணவுகளுக்கு பதிலாக வைட்டமின் பி நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்வது நல்லது. அவை முதுமையை தள்ளிப்போடும் தன்மை கொண்டது.

 

போ தை    ம ரு ந் துக ளி ன்  பயன்பாடு மூளைக்கு க டு மை யா ன   பா தி ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தும். அதனை அறவே தவிர்க்க வேண்டும். போ தை   ப ழ க்கத்தில் இருந்து மீள முடியாதவர்கள் மருத்துவ நிபுணர்களின் உதவியை நாட வேண்டும். தினமும் 30 நிமிடங்கள் வரை உடற்பயிற்சி செய்வது மூ ளை யி ன்  ர த் த   ஓ ட் ட ம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்த உதவும்.

 

அவற்றின் சிறந்த செயல்பாட்டிற்கு வழிவகை செய்யும். முதுமையை தடுப்பதற்கான சிறந்த வழிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். நினைவாற்றல் இ ழ ப் பு க்  கு   ம ன   அ ழு த் த ம்  முக்கிய காரணங்களுள் ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது. மூளைக்கும் பா தி ப்  பை  ஏற்படுத்துகிறது. ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளில் ஈடுபடுவது கவனக்குறைவு மற்றும் நினைவாற்றல் இ ழ ப் பு க் கு  வழிவகுக்கும் என்பதால் அதனை கூடுமானவரை தவிர்க்க வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *