இளம் பெண்ணிற்கு கா வல் நி லை ய த்தில் நடந்த அ நி யா ய ம் !! அ தி ர் ச் சி க்குள்ளாக்கிய CCTV பதிவு !!

விந்தை உலகம்

தற்போதைய காலங்களில் வெளியாகும் பல  ச ம் ப வ ங் கள் நம்மை  அதிர் சி க் கு ள் ளாக்குகிறது.  நீதி என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானதாக காணப்பட்டாலும் அங்கங்கே சில இடங்களில் அ நீ தி க ளும் நடை பெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன என்றே கூறலாம், ஆனால் எதையும் சரியாக வி சா ரி த் து அறியாத வரை சரியான எந்த முடிவிற்கும் செல்ல முடியாது.   அந்த வகையில்  கா வ ல்  நி லை ய த்தில் இளம் பெண்ணிற்கு நடக்கும் அ நி யா ய த்தை ஒன்றின் CCTV வீடியோ தற்பொழுது வெளியாகியுள்ளது.

 

இன்றைய சூழலில் மக்களுக்கு கடவுள் ப ய ம்  இருப்பதை விட  க மரா ப ய ம் இருப்பதே அதிகமாகி விட்டது என்றே கூற முடியும், ஏனெனில் இன்று எல்லா இடங்களிலும் CCTV  கமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.  என்னதான் த வ று கள்  நடந்தாலும் யாரெல்லாம் அதை ம றுத்து கூறாதபடி இந்த காட்சிகள் அதன் உண்மை தன்மையை வெளிப்படுத்தி விடும்.

 

குறித்த வீடியோ காட்சியில் பெண் ஒருவருக்கு கா வ ல்  நி லை ய த்தி ல் நடக்கும் அ நீ தி  ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.  குறித்த காட்சியின் உண்மைத் தன்மை என்ன வென்று தெரியாத போதிலும் அந்த பெண் க   ட் டா யமாக அழைத்து வரப்படுவதும் ,

 

அந்த பெண் முக கவசம் அணிந்து இருந்த போதிலும்  ஏனையவர்கள் முக  கவசம் இன்றி இருப்பதும் தெளிவாக காண முடிகிறது.  தற்பொழுது இந்த வீடியோ காட்சி இ ணையத்தில்  வை ரலாக ப ரவி வருகின்றது.   முழு வீடியோ கீழே உள்ளது.

இதோ அந்த வீடியோ காட்சி ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *