இந்த பொருட்களை மட்டும் உங்கள் கைகளிலிருந்து சிந்தக்கூடாதாம் !! மீ றி சி ந் தினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா !!

ஆன்மீகம்

சகுனம் பார்க்கும் பழக்கம் எல்லோருக்கும் இருக்கும், எதையாவது ஒன்றை தொடங்க முதலோ அல்லது எந்த காரியம் செல்ல வேண்டுமாயின் கட்டாயம் சகுனம் பார்த்தா பின்னர் தான் எந்த காரியம் என்றாலும் செய்வோம். அதாவது முன்னைய காலங்களில் நம்முடைய முன்னோர்கள், வீட்டில் சில பொருட்கள் சிந்தி விடுவதன் மூலம் சகுனம் பார்த்தனர்.

 

குறிப்பாக நமது கைகளிலிருந்து குங்குமம் கீழே கொட்டி விட்டால் அன்றைய தினத்தில் ஏதாவது ஒரு அ சம் பா வி த ம் நடக்கும் என்று கூறுவார்கள். உண்மையில் குங்குமம் கொட்டினால், அல்லது தவற விடுவதினால் எந்த அ ச ம் பா வி த மும் நிகழாது. என்ன கு ழப்பமாக இருக்கிறதா? சரி வாருங்கள், இந்த பதிவிற்குள் அதைப் பற்றிய தெளிவான அலசல்களை பார்த்து விடுவோம்.

 

அப்படி என்றால் எதற்காக பின்னர் அவ்வாறு சொல்லி வைத்தார்கள்? குங்குமம் தவறுவதும், மற்ற பொருட்கள் கைகளிலிருந்து தவறுவதும் பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் இருப்பதை குறிப்பதற்காக தான்.மேற்கூறிய உதாரணத்தையே இப்போது எடுத்துக் கொள்வோம்.

 

குங்குமம் தவறினால்

அதாவது குங்குமம் தவறினால் அன்றைய நாளில் நம்முடைய மனம் பதற்றம்  அடைகிறது . குங்குமம் கொட்டுவது இயல்பான ஒன்று தான் என்றாலும் அவற்றில் இருக்கும் நன்மைகளையும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதாவது கெ ட் டது நடக்குமா? கணவனுக்கு ஏதாவது ஆகி விடுமா? என்பது போன்ற ப தை ப தை ப் பு உண்டாகிறது.

 

அன்றைய நாளில் ஏதாவது ஒரு சண்டை, ச ச் ச ர வுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இ ருந்திருக்கலாம். இவ்வாறு ஒரு சூழ்நிலை முன்கூட்டியே ஏற்பட்டதால், உங்களுடைய மனம் ச ண் டை யிட கூடிய நிலையிலேயே இருக்காது. இப்படியாக எதை எடுத்தாலும் நாம் நேர்மறையாக நினைத்துக் கொள்வது தான் ஆன்மீகம்.

தண்ணீர் சிந்துவது:

இந்த அ றி கு றி கள் எல்லாம் கடன் பிரச்சினையை குறிக்கிறது. சில வீடுகளில் அடிக்கடி தண்ணீர் ஒழுகிக் கொண்டே இருக்கும். தண்ணீர் சிந்தினால் கடன் பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதைக் குறிக்கிறது. குழாய் சரி இல்லாமல் சொட்டு சொட்டாக தண்ணீர் சிந்திக் கொண்டே இருக்கும்.  அது போல் வீட்டில் தண்ணீர் சிந்துவது, அரிசி கொட்டுவது, உப்பு தவறுவது போன்ற விஷயங்களும் வர இருக்கும் ஆ ப த் தை முன்கூட்டியே நமக்கு உணர்த்துவதற்காக தான் நடக்கிறது.

 

தீர்வு :

கூடுமானவரை தண்ணீரை சிந்துவதை வீட்டில் தவிர்ப்பது மிக மிக நல்லது. இப்படியான அறிகுறிகள் உங்கள் வீட்டில் தோன்றினால் தேவையற்ற செலவுகளை செய்யாமல் சிக்கனத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். , நீங்கள் எ ச் ச ரி க் கை யாக இருந்து கொள்ள வேண்டும். கடன்களை வாங்கும் முன் தீவி ர மா க ஆலோசிக்க வேண்டும். அனாவசியமான கடன்களை தவிர்க்க வேண்டும்.

 

உப்பை சிந்துவது

உப்பை சிந்தினால் வீட்டில் ச ண் டை ச ச் சர வு க ள் ஏற்பட நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. இதனால் கூடுமானவரை உப்பை கீழே சிந்துவதை தவிர்க்கவும். வீட்டில் உப்பு சிந்துவது நல்லதல்ல.வர இருக்கும் ச ண் டை , ச ச் ச ர வு க ளை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக நிதானத்தை கையாள்வது மிகவும் நல்லது.அடுத்ததாக உ ப்பை சி ந்துவது கூட அவ்வளவு நல்லதல்ல என்பார்கள்.

 

அது போல் உப்பை கைகளால் எடுத்து சமையலில் சேர்ப்பது நல்ல பலன்களைக் கொடுக்கும்.உப்பை மட்டும் ஸ்பூன் பயன்படுத்தி சமையல் செய்யாதீர்கள். உ ங்களுடைய கைகளால் எடுத்து உப்பை தூவி அன்புடன் சமையல் செய்யுங்கள்.தெரியாமல் உப்பை சிந்திவிட்டால் அன்றைய நாளில் நீங்கள் மௌனத்துடன் இருப்பது மிகவும் நல்லது.

 

அப்படி செய்தால் சமையல் ருசியாக மாறிவிடும்.தேவையில்லாத ச ண் டை , ச ச் ச ர வு க ள் மனதை சரியான பாதையில் செல்ல விடாமல் தடுத்து விடும்.உப்பு சப்பில்லாத விஷயத்திற்கெல்லாம் கோ ப ப் ப டக் கூடாது என்பதை தான் இந்த உப்பானது நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

 

அரிசி கொட்டுவது :

வீட்டில் சில பொருட்களை சிந்தாமல் பார்த்துக் கொள்வதும் நல்லது தான். அரிசியை சிந்த விடுவது தெய்வ குறைகளை குறிக்கிறது. போயிருக்கலாம். நீங்கள் வேண்டிக் கொண்ட ஏதாவது ஒரு வேண்டுதல்கள் நிறைவேற்றாமல்  அதனை நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்கு இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.

 

இனி அரிசி சிந்தினால் கடவுளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை மட்டும் மறக்காமல் நினைவு படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.  தெய்வ குறைகள் ஏற்படாமல் இருக்க அரிசியை அளக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் கவனமாக இருங்கள்.  அரிசியை சிந்த விடுவது ஆ ப த் தானது என்கிறது சாஸ்திரம். எனவே வீட்டில் அரிசி கொட்டுவதும் நல்ல சகுனம் அல்ல.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *