அத்திப்பழம் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிற ஆ ப த் தான ப க் க வி ளை வு கள் என்னென்ன தெரியுமா? இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சே !!

விந்தை உலகம்

ஆண்கள் தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள ஒரு பழமாக கருதுவது அத்திப் பழத்தைத்தான். ஏனெனில் இது ஆண்களின் பா லி ய ல் செயல்திறனை பலமடங்கு அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆ ண் மை யை அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி அத்திப்பழம் சாப்பிடுவது உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் பல அதிசயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

 

அத்திப்பழம் சாப்பிடுவதால் எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்கிறதோ அதேயளவு அதனை அதிகம் சாப்பிடுவதில் ஆ ப த் து க் க ளும் இருக்கிறது. இந்த பதிவில் அத்திப்பழம் சாப்பிடுவதால் உங்களுக்கு ஏற்படும் ப க்க வி ளைவுகள் என்னென்ன என்று பார்க்கலாம்.

 

அத்திப்பழங்களை அதிகமாக சாப்பிடுவது வயிற்றை கனமாக உணரச்செய்யும் மற்றும் வயிற்று வலியை ஏற்படுத்தும்.வயிற்று வலி தவிர, அத்திப்பழம் வயிற்றில் வீ க்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.அத்திப்பழம் உங்கள் சருமத்திற்கு சூரிய கதிர்களுக்கு அதன் உணர்திறனை அளிப்பதன் மூலம் ச மத்திற்கு தீங் கு வி ளைவிக்கும்.

 

புற ஊதா கதிர்கள் சருமத்திற்கு தீங் கு விளைவிக்கும் மற்றும் முன்கூட்டிய வயதான, மெலனோமா மற்றும் தோல் புற்றுநோய் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.இது தோல் வெ டி ப் பு களையும் ஏற்படுத்தும். தோல் தொடர்பான பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்க அத்திப்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு சூரிய ஒளியில் வெளியே செல்வதை தவிர்க்கவும்.அத்திப்பழம் உங்கள் க ல்லீரலுக்கு தீங் கு வி ளை விக்கக்கூடும்.

 

அத்திப்பழத்தின் விதைகள் குடலில் அடைப்பை ஏற்படுத்தும்.சாப்பிடும்போது அந்த வி தை க ள் தெரியாமல் போகலாம் ஆனால் அந்த வி தை க ள் செ ரி மா னம் அடைவது கஷ்டமாகும். இது அத்திப்பழத்தின் மிகவும் ஆ ப த் தான ப க் க வி ளைவு களில் ஒன்றாகும்.அத்திப்பழம் இயற்கையாகவே சூடான தன்மைக் கொண்டது இதனால் இது இ ர த் த ப் போ க் கை ஏற்படுத்தும்.

 

அத்திப்பழங்களை அதிகமாக சாப்பிடுவதால் வி ழித்திரை இ ர த் த ப் போ க் கு, ம ல க் கு ட ல் இ ர த் த ப் போக் கு மற்றும் லேசான யோனி இ ர த் த ப் போ க் கு ஏற்படலாம். ம ல க் குடல் மற்றும் யோ னி இ ர த் த ப் போ க் கு ஏற்பட்டால் அத்திப்பழம் சாப்பிடுவதை உ டனடியாக நிறுத்திவிடவும்.

 

அத்திப்பழம் உங்கள் இ ர த் த த் தி ல் இருக்கும் சர்க்கரையின் அளவை குறைக்கும். இது நீ ரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உதவியாக இருக்கலாம், ஆனால் இ ர த் த த்தில் சர்க்கரை அளவு குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு இது ஆ ப த் தா னதாக முடியும்.உங்கள் இ ர த் த த்தில் சர்க்கரை அளவு குறைவாக இருந்தால் அத்திப்பழம் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *