தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை செய்து பாருங்க !! அ தி ச ய த்தை கண்கூடாக பார்ப்பீர்கள்!!

விந்தை உலகம்

தினமும் காலையில் தேனில் ஊறிய பூண்டினை சாப்பிடுவதால்  உ ட லு க்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் என்பதை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம். தயாரிப்பு முறை: உங்களுக்கு தேவையான அளவு பூண்டு எடுத்து நன்றாக தோல் சீவி பொ டி யா க ந று க் கிக் கொள்ளுங்கள். கண்ணாடி பா ட் டி லில் அதனைப் இ  ட் டு பூண்டு மூழுகும் அளவுக்கு தேன் ஊற்ற வேண்டும்.

 

குறைந்தது ஒரு நாள் முழுவதுமாவது பூண்டு தேனில் ஊறவேண்டும். இதற்கு கெ மி க் கல் கல ப் ப டமில்லாத தூய தேன் வாங்குவது சிறந்தது. சாப்பிடும் முறை: தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டு வந்தாலே போதுமானது. ஒரு நாளைக்கு ஐந்திலிருந்து ஆறு முறை இதை அரை ஸ்பூன் அளவு எடுத்து சாப்பிடலாம்.

 

ஆனால் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவதால் தான் பலன் அதிகம் பா  க் டீ ரியா, வை ர ஸ்  மூலம் பரவும் காய்ச்சல், இ ருமல், தொ ற் று நோய் க ள், கா ய ங்க ள் போன்றவற்றை தவிர்க்க முடியும். பூண்டு இன்ஸுலின் சு ர ப்பை அ திகரிப்பதால் சர்க்கரை நோயாளிகள் தாரளமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

 

பூண்டில் “அ லிசின்” என்ற ஆ ன்டிஆ க்சிடண்ட் உள்ளது. இந்த சத்து, உ டலில் எ தி ர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது. இ ர த் த த் தில் உள்ள கொ ல ஸ் ட் ரா லை  குறைப்பதில் பூண்டு முதன்மையானது. தேன் மற்றும் பூண்டு இரண்டிலுமே கொழுப்பை கரைக்ககூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது.

 

இவற்றை தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவதால் அந்த எ ன் சை ம் கள்  நம் உ ட லு க் குள் ளும் சென்று கொழுப்பை கரைத்திடும். ர த் த   சோ கை :  உ ட லி ல் போதுமான ர த் த  அளவு இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே விளங்குகிறது.

 

தேன் ர த் த ம்  விருத்தியடையச் செய்கிறது. தினமும் வெறும் வயிற்றில் தேனில் ஊறிய பூண்டினை சாப்பிடுவதால் இர ட்டிப்பு பலன் கிடைக்கும். இருமல்: சிலருக்கு உ டல் வ ற ட் சி யாலோ   அதிக சூ ட் டி னா லோ இருமல் வரும். அவர்கள் தேனில் ஊறிய பூண்டினை சாப்பிட்டால் நல்ல பலன் கிடைத்திடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *