வயிற்றுக்குள் 100 மீன் முட்கள் !! வழக்கத்துக்கு மாறான கே ஸ் என எண்ணி தி கை த் து ப்போன வைத்தியர்கள் !!

விந்தை உலகம்

வ யிற் று க் குள் சி க் கி ய  ஊ சி போன்ற 100 மீன் முட்களை அ று வை   சி கிச்சை மூலம் அக ற்றி யு ள்ளனர் சீனாவைச் சேர்ந்த வைத்தியர்கள்.சீனாவின் சிச்சுவான் மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் ஷோவ். வயது 63. இவர் அலாதியான மீன் பிரியர். ஏகப்பட்ட சிறு மீன்களைப் இ  ட் டு சூப் வைத்துக் குடித்தார். மீன் முட்கள் வயிற்றில் இருந்து தானாக வெளியேறிவிடும் என நினைத்தார்.

 

நினைத்ததெல்லாம் நடந்துவிடுகிறதா என்ன? மறுநாள் காலையில் தொ ண் டை யி ல் சின்னதாக வ லி க் க மீன் மு ள் தா ன்  என்று புரிந்தது. ’தன்னால சரியாயிரும்’ என்று நினைத்துக்கொண்டு அதைக் கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டார். பிறகு சில நாட்கள் க ழி த் து வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் வ லி அ தி க ரி க்க, சிகிச்சைக்காக சிச்சுவான் மாகாண மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார்.

 

டாக்டர்கள், ஸ் கே ன் எ டுத்துப் பார்த்தனர். அ தி ர் ச் சி அவரது ம லக் கு லில் ஒன்று இரண்டல்ல, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முட்கள்.இரண்டு மணி நேரம் போ ரா டி, ஊசி போன்ற அந்த மீன் முட்களை எடுத்துள்ளனர் டாக்டர்கள்.

 

அதிகமான மீன் முட்கள் காரணமாக அவரது ம லக்குடல் ப ய ங் க ர மா க வீ ங் கி வி ட் ட து. ஒரே நேரத்தில் அனைத்தையும் எடுக்க முடியாது என்பதால் வீட்டுக்கு அனுப்பி கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துவிட்டு வரச் சொன்னோம். அந்த நாட்களில் பாதியாவது வெளியேறியிருக்கும் என நினைத்தோம்’ என்றார் டாக்டர் ஹுவாங் ஜியின்.

 

இது வழக்கத்துக்கு மாறான கே ஸ் என்கிறார்கள் அங்குள்ள மற்ற டாக்டர்கள்.ஷோவ், இப்போது நலம். இனி மீன் வாசம் வந்தால் கூட அந்தப் பக்கம் தலை வைத்துப் படுக்கமாட்டார்!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *