யாரெல்லாம் கிழங்கு வகைகளை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியுமா? மீ றி சாப்பிட்டால் உ யி ரு க் கு ஆ ப த் து யாருக்கு தெரியுமா !!

மருத்துவம்

நம்முடைய ர த் தத் தி ல் சர்க்கரையின் அளவைக் குறிப்பிடுவது தான் சர்க்கரை நோய்யாகும். இதை குணப்படுத்த முடியாது. ஆனால், ர த் த த் தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த முடியுமாம். நீ ரி ழி வு  உள்ளவர்கள் எல்லா காய்கறிகளும் சாப்பிடக் கூடாது.அதிலும் குறிப்பாக கிழங்கு வகைகளைப் பொருத்தவரையில் பெரும்பாலும் தவிர்த்து விட வேண்டும்.

 

பொதுவாக எந்தெந்த கிழங்குகளைச் சாப்பிடக்கூடாது என்று தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சிகப்பு முள்ளங்கி – சிகப்பு முள்ளங்கியை நிறைய பேர் ஜூஸாகவும் சாலட் போலவும் சாப்பிடுவார்களாகும். இது மிக வேகமான செ ரிமானமடையுமாம். ர த் த த் தி ல் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கச் செய்யும். இதில் சர்க்கரைச் சத்தும் மாவுச்சத்தும் அதிக இருக்கும். உ ட ல் சூ டு ம் இதில் குறைந்து விடும்.

 

வாழைக்கிழங்கு – வாழைத்தண்டையும் தாண்டி, வாழை மரத்தின் அடிப்பகுதியில் சேனைக்கிழங்கைப் போன்று ஒரு கிழங்கு காணப்படுமாம். அந்த கிழங்கு மிகவும் ருசியாக இருக்கும். ஆனால் ச ர் க் க ரை  வி யா தி  உள்ளவர்கள் இதை சாப்பிடவே கூடாது. உடல் சூட்டை தணிக்கும் என்பது உண்மையாகும். ஆனால் ர த் த த் தி ல் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

 

உருளைக்கிழங்கு – கொழுப்புச் சத்தும் மாவுச்சத்தும் மிக அதிகமாகக் கொண்ட கிழங்கு வகைகளில் முதன்மையானது இந்த உருளைக்கிழங்கு. இந்த கிழங்கை சாப்பிட்டால் திசுக்களில் கொழுப்புச்சத்து அதிகரிக்குமாம். சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. உடலில் உள்ள செல்களில் கொழுப்பு படிய ஆரம்பிக்குமாம். அதனால் உருளைக்கிழங்கை சர்க்கரை நோயாளிகள் தவிர்ப்பது சிறந்தது.

 

கருணைக்கிழங்கு – இந்த கிழங்கின் பெயரே கருணைக்கிழங்கு. மூல நோ ய்க்கு மிக அற்புதமான மருந்து இந்த கருணைக்கிழங்காகும். கொழுப்புச் சத்து மற்றும் மாவுச்சத்து இரண்டும் அதில் அதிகம் உள்ளதால் உடலில் உள்ள திசுக்களில் கொழுப்புக்கள் படிய ஆரம்பித்து விடுகிறது. அது இதய நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். ர த் த த் தி ல் சர்க்கரையின் அளவும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.

 

சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கில் இனிப்புச் சத்து மிக அதிகமாக இருப்பதால் தான் அதற்கு இந்த பெயர் வந்தது. வேகவைத்தும், பொரியல் செய்தும், சாலட் செய்தும் சாப்பிட்டு வரலாம். உ டல் ப லம் அ திகரிக்கும். அதேசமயம் ச ர்க்கரை வி யாதி உள்ளவர்கள் சாப்பிட்டால் ர த் த த் தி ல்  சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும். வாயுத்தொல்லையும் சி று நீ ர க க்  கோ ளா று ம்  உண்டாகுமாம்.

 

மரவள்ளிக்கிழங்கு – மரவள்ளிக்கிழங்கிலும் சர்க்கரை சத்து அதிகமாகவே உள்ளது. ஆனால் சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கை விட கொஞ்சம் குறைவு தான். இதில் சிறிது உப்பு சேர்த்து வேகவைத்து சாப்பிடுவார்கள். அதேபோல இந்த கிழங்கில் சிப்ஸ் போ ட் டு ம்  கொடுப்பார்கள். இந்த கிழங்கு ம ல ச் சி க்கலை ஏற்படுத்தி விடும். வாயுத்தொல்லையை ஏற்படுத்துகிறது. ர த் த த த்தி ல்  சர்க்கரையின் அளவை அ தி க  ரிக்கச் செய்யுமாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *