திருமணமாகியும் மனைவியிடம் இருந்து விலகியே இருந்த கணவர்.. பின்பு வெளியான அ தி ர் ச் சி காரணம் !!

விந்தை உலகம்

இருமனங்கள் சேரும் ஓர் நாள் திருமண நாளாகும். திருமண பந்தத்தின் மூலமாக வேறுபட்ட இரு மனங்கள் ஒன்றாக இணைகின்றன. அவ்வாறு இணையும் இரு மனங்கள் ஒன்றாக வாழ ஆரம்பிப்பதே திருமண பந்தம்.  இவ்வாறு இணையும் எல்லா மனங்களும் சேர்ந்து விடுவது இல்லை. கால சூழ்நிலைகளால் மாற்றம் பெறுகின்றது திருமண பந்தம்.  அந்த வகையில் தன மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த மாதங்களுக்கு முன்பு இளம் தம்பதிகளுக்கு திருமணம் நடைப்பெற்றது.

 

அதன்பின்னர், இருவரும் வாழ்ந்து வந்த நிலையில், மனைவிக்கு கணவரிடம் இருந்து உ டல் ரீதியான எந்த இன்பத்தையும் கொடுக்காமல் இருந்துள்ளார்.இதனால், ம ன மு டைந்துபோன மனைவி, கணவர் இல்லற வாழ்வுக்கு தகுதியற்றவர் என்றும் தனது மாமியார் தன்னை து ன் பு று த் தி னார் என்றும் தெரிவித்து கோ ர் ட் டை நாடியுள்ளார்.

 

மேலும், டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி கணவரிடம் இருந்து தனக்கு இ ழப்பீட்டு தொகையை பெற்றுத் தர கோரி ச ட் ட த் தை அணுகியுள்ளார். அப்பொழுது, ச ட் ட உ ரிமை அமைப்பின் அ தி கா ரி கள் அந்த பெண்ணின் கணவரிடம் பேசிய பொழுது தனது குடும்பத்தினர் கொ ரோ னா தொ ற் றா ல் பா தி க் க ப் ப ட்டு இருந்தனர் என்றும் எனவே தனக்கு அ றி கு றி எதுவும் இல்லை என்றாலும் கொ ரோனா வந்து இருக்குமோ என்ற அ ச் ச ம் இருந்ததாகவும்,

 

எனவே மனைவியிடமிருந்து விலகியே இருந்தேன். இ ல் ல ற வாழ்வில் எந்த விதமான பா தி ப் பு ம் இல்லை.” என்று தெரிவித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து, மருத்துவ ப ரி சோ த னை க்கு பின்னர் அந்த நபருடன் வாழ பெண்ணை பேசி அனுப்பி வைத்து இருக்கின்றனர். இ ச் ச ம் ப வம் ப ர ப ர ப் பை ஏ ற் ப டு த்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *