இரவில் நித்திரைக்கு போகும் போது தலைக்கு அருகில்  எழுமிச்சை துண்டுகளை வைத்து தூ ங் கு ங் கள் !!  என்னென்ன அ தி ச யம் நடக்கும் தெரியுமா!!

விந்தை உலகம்

எலுமிச்சையின் ஒரு துண்டை இரவில் ப டுக்கும்போது தலைக்கு அருகில் வைத்துக்கொண்டு தூ ங்கினால் நடக்கும் அ திசயங்கள் இதோ மஞ்சள் நிறத்தில் தோற்றம் அளிக்கும் எலுமிச்சம்பழம் பல்வேறு வகையான எ திர்வினை தீயச க் திகளை தம்முள் கிரகித்து பஸ்மம் செய்யும் ஆற்றல் கொண்டது. சிலருக்கு இரவில் தூ ங்கும் போது மூ க்கடைப்பு பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.

 

அதனால் ஏற்படும் தூ க்கமின்மை பிரச்சனையை தடுக்க, இரவில் ப டுக்கும் போது, ஒரு துண்டு எலுமிச்சையை அருகில் வைத்து தூ ங்கினால், மூ க்கடைப்பு நீங்கி, சுவாசிக்கும் திறன் மேம்படும். எலுமிச்சை காற்றில் உள்ள அசுத்தத்தை உறிஞ்சி, சுத்தமான காற்றை வழங்குவதுடன்,

 

தீங் கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களை உறிஞ்சி, சுத்தமான காற்றினை சுவாசிக்க உதவுகிறது. இரவில் ப டுக்கும் போது அருகில் ஒரு துண்டு எலுமிச்சையை வைத்துக் கொண்டு தூ ங்கினால், அதிலிருந்து வெளிவரும் நறுமணத்தால் உடல் மற்றும் மனம் அமைதியாகி, மன அழுத்தம் ஏற்படுவது தடுக்கப்படும்.

 

எலுமிச்சையில் இருந்து வெளிவரும் நறுமணம் நமது உடம்பில் ர த் த அழுத்தத்தைக் குறைத்து, சீராக்குகிறது. எனவே ப டுக்கும் போது எலுமிச்சை துண்டுகளை வைத்திருப்பது மிகவும் நல்லது. எலுமிச்சை ஒரு நல்ல இயற்கை பூச்சிக்கொ ல்லியாக பயன்படுகிறது.

 

ஏனெனில் இந்த எலுமிச்சை துண்டை அருகில் வைத்துக் கொண்டு தூ ங்குவதால், அதிலிருந்து வரும் நறுமணம், பூச்சிகள் நம்மை அண்டாமல் தடுக்கிறது. இரவில் ப டுக்கும் போது ஒரு துண்டு எலுமிச்சையை அருகில் வைத்துக் கொண்டு தூ ங் கினால், இரவு முழுவதும் அதன் காற்றினை சுவாசித்து,

 

மறுநாள் காலையில் உடல் புத்துணர்ச்சியுடனும், ஆற்றலுடனும் இருப்பதை உணரக்கூடும். எலுமிச்சை பழத்தில் இருந்த வெளிவரும் நறுமணம், மூளையில் செரடோனின் என்னும் ஹார்மோனின் உற்பத்தியை அதிகரித்து, மனநிலையை சந்தோஷமாகவும், நேர்மறையான எண்ணங்களுடனும் இருக்க உதவுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *