தி டீ ரெ ன அ ழுத தாயின் அ ழுகையை நி று த்த… அருகில் இருந்த குழந்தை என்ன செய்றாங்கனு பாருங்க… வீடியோ உள்ளே !!

விந்தை உலகம்

பொதுவாக குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்துவதற்கு பெற்றோர்கள் பெருதும் கஸ்டப்படுவார்கள். குழந்தைகள் பெரும்பலம் உணவுக்காக, விளையாட்டுக்காக, இவ்வாறு பல காரணங்களுக்காக அழுவார்கள் சரியான காரணத்தை கண்டு பிடித்தால் மட்டுமே அவர்களுடைய அழுகையை நிறுத்த முடியும். இல்லையெனில் அவர்கள் அத்தொடர்ந்து அழுது கொண்டு தான் இருப்பார்கள் ஆனால இங்கு தாயாரின் அழுகையை கண்டு

 

அதை நிறுத்துவதற்காக அந்த சிறு குழந்தை செய்த செயல் தற்பொழுது வைரல் ஆகி வருகின்றதுகுழந்தைகள் என்றாலே மகிழ்ச்சி தான். அவர்கள் இருக்கும் இடமும் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கும். குழந்தைகள் எப்படிப்பட்ட குறும்புத்தனத்தை செய்தாலும் சலிக்காமல் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கலாம். அவர்கள் சிரிப்பது, விளையாடுவது, சாப்பிடுவது எல்லாமே ஒரு தனி அழகுதான்.

 

அந்த அளவிற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பார்கள் தனது சூப்பரான செயலினால்…. இந்த வீடியோவில் விளையாட்டாக அந்த குழந்தையி ன் தாயார் அழுகின்றார். இதை பார்த்த நாத குழந்தை தன்னுடைய வாஜில் இருந்த சூப்பியை எடுத்து தாயாரின் வாயில் வைக்கின்றது. பின்னர் தான் அழுகின்றது. அதன் பின் தாய் அழுவதை பார்த்ததும் உடனே

 

அதன்னுடைய வாயில் இருந்த சூப்ப்பியை எடுத்து தாயில் வாஜில் வைத்து தாயாருடைய அழுகையை நிறுத்துகின்றதுஇந்த விடியோவை பார்த்தல் உங்களையே மறந்து சிரிப்பீர்கள்… தாய் தனது குழந்தையின் முன்பு அழுவதையும் .. அந்த அழுகையை நிறுத்த இந்த குழந்தை செய்த செயல் அனைவரையும் நிச்சயம் சிரிக்க வைக்கும்….

இதோ அந்த வீடியோ காட்சி …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *