தண்ணீர் கேட்டு கு ழ ந்தையை க ட ந்த முயன்ற கும்பல்.. வி ர ட்டி பி டி த்த மீட்ட தாய்.. வைரல் காணொளி!

காணொளி

தண்ணீர் கேட்டு கு ழ ந் தையை க ட த்த முயன்ற தி ரு டர்களை தாய் தூரத்தி பிடித்து மீட்ட ச ம் ப வம் சி சி டி வி காமெராவில் பதிவாகி வைரலாகி வருகிறது. டெல்லியில் உள்ள ஷகர்பூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் உஷா. இவர் தனது குழந்தையுடன் வீட்டிற்கு வெளியே நின்றுகொண்டிருந்தபோது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டுபேர் உஷாவிடம் குடிக்க தண்ணீர் கேட்டுள்ளனர். இருவரும் தலை கவசம் அணிந்திருந்ததால் வந்தவர்கள் யார் என்று உஷாவால் அடையாளம் காணமுடியவில்லை.

இந்நிலையில், தண்ணீர் எடுப்பதற்காக உஷா வீட்டிற்குள் சென்றபோது அந்த நபர்கள் உஷாவின் குழந்தையை க ட த்தி க் கொ ண் டு, பைக்கில் செல்ல மு யற்சித்தனர் இதனைக்கண்ட உஷா அ தி ர டி யாக அந்த நபர்களுடன் போ ரா டி தனது கு ழ ந்தையை மீ ட் டுள்ளார்.

மேலும், க ட த் த வந்த ந பர்கள் இருவரும் ஒன்றும் தெரியாததுபோல் அங்கிருந்த நகர முயற்சித்தபோது அந்த பகுதி மக்கள் அவர்களை சுற்றிவளைத்து போ லீ சாரிடம் ஒப்படைத்தனர். இதையடுத்து, போ லீ சாரின் வி சா ரணையில் கு ழ ந்தையை க ட த்தி யது கு ழ ந்தையின் தாய் மாமன்தான் என்பதும், 30 முதல் 35 லட்சம் வரை தனது சகோதரியின் வீட்டில் இருந்து பணம் ப றி க்க போ ட ப் பட்ட தி ட் டம் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

இந்நிலையில் குழந்தையை க ட த்த முயற்சித்தபோது அந்த கா ட் சி க ள் அங்கிருந்த சி சி டி வி கேமிராவில் பதிவானநிலையில் தற்போது அந்த கா ட் சி க ள் இணையத்தில் வை ர லா கிவருகிறது. இந்த ச ம் ப வ ம் அப்பகுதி மக்களையும், குடும்பத்தாரையும் பெரும் அ தி ர் ச்சி க் குள் ளா க்கியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *