சர்க்கரை நோயாளிகள் ப ய மின் றி சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் இவ்வளவு இருக்கா !! இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சே !!

மருத்துவம்

உலகில் நீ ரி ழிவு நோ யால் பா தி க் கப் பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் உள்ளது. எனவே நீ ரி ழி வு நோ யாளிகள் ஒருசில பழங்களை சாப்பிடுவதன் மூலம், இ ra த் த த் தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவில் பா தி ப்பை ஏற்படுத்தாதவாறு பார்த்துக் கொள்ளலா ம். இப்போது நீ ரிழிவு நோ யா ளிகள் ப ய மி ன்றி நிம்மதியாக சாப்பிடக்கூடிய சில பழங்களைப் பார்ப்போம்.

 

கொய்யா – கொய்யாப்பழம் நீ ரி ழிவு நோ யா ளிகள் சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது. மேலும் இது ம லச் சி க்கல் பிரச்சனையைப் போ க் கும். அது மட்டுமின்றி, கொய்யாப்பழத்தில் வைட்டமின் ஏ மற்றும் சில அதிக அளவிலும், கி ளை சீ மிக் இ ன் டெ க்ஸ் குறைவாகவும் நிறைந்துள்ளது.

 

ஆப்பிள் – தினமும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் சொல்வார்கள். இது நீ ரிழிவு நோ யாளிகளுக்கும் தான். ஏனெனில் ஆப்பிள் சாப்பிட்டால், அதில் உள்ள ஆ ன் டி-ஆ க் ஸி ட ன்ட் கெட்ட கொ ல ஸ்ட்ராலை குறைப்பதோடு, இது செ ரி மான மண்டலம், நோ யெ தி ர் ப்பு ச க் தி அதிகரிக்கும்.

 

கிவி – கிவி பழம் நீ ரிழிவு நோ யாளி களுக்கான ஒரு சிறந்த பழம். ஏனெனில் இது இ ra த் த த் தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை குறைக்கும். பீச் – மிகவும் சுவையான பீச் பழத்திலும் கி ளை சீ மிக் இ ன் டெக்ஸ் குறைவாக உள்ளது. எனவே இந்த பழத்தையும் தைரியமாக நீ ரி ழி வு நோ யாளிகள் சாப்பிடலாம்.

 

அன்னாசி – அன்னாசிப் பழமும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான பழம் தான். இந்த பழத்தில் ஆ ன்டி-வை ரல் மற்றும் நோயெ தி ர் ப்பு அ ழ ற் சி தன்மை அதிகம் இருக்கிறது. பேரிக்காய் – பேரிக்காயில் வைட்டமின்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இது இ ra த் தத் தி ல் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டுடன் வைத்துக் கொள்ள உதவும்.

 

முலாம்பழம் – முலாம் பழத்திலும் தர்பூசணியைப் போன்றே கி ளைசீ மிக் இன்டெக்ஸ் அதிகம் உள்ளது. ஆனால் இதில் நல்ல அளவில் நார்ச்சத்து நிரம்பியிருப்பதால், அளவாக சாப்பிடுவது சிறந்த பலனைத் தரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *