வெங்காயத்தை தினமும் இப்படி சாப்பிட்டால் இந்த நோ ய் வரவே வராதாம் !! வி ய க் க வைக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா !!

தினமும் நீ ரி ழிவு நோயாளிகளின் உணவில் சிறிது வெங்காயத்தினை எடுத்து கொண்டாலே நலமாக வாழ முடியும்.  அது எப்படி என்பது பற்றி இங்கே பார்க்கலாம். டைப் 2 நீ ரி ழி வு ஏற்படாமல் தடுக்கும் ஆற்றல் வெங்காயத்திற்கு இருக்கிறதாம். வெங்காயத்தில் நா ர் ச் சத்து அதிகம் உள்ளது. அதனால் நீ ரிழிவு பா தி ப் பி ற்கு மிகவும் ஏற்றது. நார்சத்து உணவுகள் மிகவும் தாமதமாக உடைக்கப்பட்டு, செரிமானம் ஆவதால், இ […]

Continue Reading