தாங்க முடியாத பல்லி தொல்லையா? இந்த சக்தி வாய்ந்த இயற்கை பொருட்கள் போதும்…. அ ல ண் டு ஓடிவிடும் !!

வீட்டில் எலிகளுக்கு அடுத்தப்படியாக அதிக பிரச்சனைகளை தருவது இந்த பல்லிகள் தான். அதுவும் குழந்தைகள் இருக்கும் வீட்டில், பல்லிகள் இருந்தால் சற்று கூடுதல் கவலை தான். வீட்டில் ஆங்காங்கே சுற்றித் திரியும் பல்லிகளால் ஒவ்வொரு நாளும் சி ர ம மாக தான் இருக்கும். இதை அகற்றுவது எப்படி என்றும், அது தொடர்பான சில எளிய வழிகளை தற்போது காணலாம்.   பிரிஞ்சு இலை- கோழி முட்டை ஓடு- வெங்காயம்-  பூண்டு பிரிஞ்சு இலை பிரிஞ்சு இலை […]

Continue Reading